formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát

Internetový obchod: www.kratompremium.cz 
Společnost: Matěj Moucha
Se sídlem: Máchova 125, Nový Bor 47301
IČ: 11856556
E-mailová adresa - info@kratompremium.cz
Telefonní číslo: +420 739 430 300

V ……………………………………………………… dne ……………………………………

 

Oznamuji, že tímto odstupuji, v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání* / datum obdržení*:

  • Číslo objednávky:

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, prosím poukázat ve prospěch mého bankovního účtu č. ………………………………………………………………………………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

  • Adresa spotřebitele:

  • E-mail:

  • Telefon:

 

S pozdravem…………………………………………………………………………………
(podpis - jméno a příjmení spotřebitele)

* - Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Zpět do obchodu